Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Strona internetowa instytucji: http://www.ops-duszniki.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom które:

 • Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 • Nie przekraczają kryterium dochodowego, które wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 1540,79 zł (175% najniższej emerytury),

  • dla gospodarstwa wieloosobowego – 1100,56 zł (125% w gospodarstwie wieloosobowym).

 • Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1540,79 zł (od 1 marca 2015) i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1100,56 zł (od 1 marca 2015).

 • Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 • Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
  z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

 • Przy obliczaniu dochodu nie wlicza się również dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego,

 • Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:
  1 osoby – 35 m² (+ 30% tj. 45,50 m²)
  2 osób – 40 m² (+ 30% tj. 52 m²)
  3 osób – 45 m² (+30% tj. 58,50 m²)
  4 osób – 55 m² (+ 30% tj. 71,50 m²)
  5 osób – 65 m² (+ 30% tj. 84,50 m²)
  6 osób – 70 m² (+30% tj. 91 m²)
  a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m².

  Normatywna powierzchnia powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami). Dla osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania

  o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniami, o których mowa w ww. ustawie
  o rehabilitacji, wydanymi przed 23.11.2004 r., konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Łukasz Piasecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Łukasz Piasecki
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Piasecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   890
data wytworzenia informacji:  08.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  08.12.2015 11:30
data weryfikacji:   11.12.2015 09:00
data ostatniej zmiany:   19.01.2016 13:47 Rejestr zmian